Day: Tháng Bảy 23, 2022

thẻ khách hàng thân thiết
Quản Lý Nha Khoa

Cách tăng doanh thu Nha khoa: Thẻ khách hàng thân thiết

Việc xây dựng lên mô hình thẻ khách hàng nha khoa thân thiết này sẽ giúp ích rất nhiều cho các chủ phòng khám trong hoạt động kinh doanh. Hãy cùng tham khảo ngay bài viết dưới đây của Nha khoa Miền Trung để hiểu rõ lý do. 1. Thẻ

Liên Hệ