Day: Tháng Sáu 12, 2022

Đơn thuốc viết tay
Quản Lý Nha Khoa

Có nên sử dụng đơn thuốc viết tay trong Nha khoa?

Đọc đơn thuốc với “chữ bác sĩ” luôn là ám ảnh của nhiều người. Đồng thời, kê đơn thuốc vào giấy hay sổ y bạ rất khó kiểm soát đơn thuốc kê tại đâu, bác sĩ có đủ thẩm quyền kê đơn không, các nhà thuốc có thực hiện bán thuốc

vật tư phòng khám nha khoaa
Quản Lý Nha Khoa

Cách tăng doanh thu Nha khoa: Tăng năng suất làm việc

Quản lý phòng khám răng hàm mặt hay quản lý nha khoa là một công việc thường ngày nhưng cũng đầy áp lực với các bác sĩ luôn luôn bận rộn với bệnh nhân. Làm thế nào để bạn có thể sát sao tới từng công việc quản lý vận

Liên Hệ